Zmarła Irena Sendlerowa

W Warszawie po ciężkiej chorobie zmarła Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata. Miała 98 lat.

Część swego młodego istnienia w czasie okupacji hitlerowskiej poświęciła ratowaniu Żydów. By osiągnąć aż tak wiele, nie wystarczała odwaga i oddanie. Potrzebna była jeszcze niespożyta energia, by wyprowadzać dzieci z getta i potem zapewnić im ukrycie w miejscach dających szansę na przetrwanie.

Irena Sendlerowa, w czasie okupacji hitlerowskiej uratowała od zagłady ok. 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z getta warszawskiego, była nominowana do pokojowej Nagrody Nobla.
Irena Sendler miała brać udział, jako główna bohaterka, w obchodach 65 rocznicy powstania w warszawskim gettcie.
Jej kandydaturę zgłosił amerykański nauczyciel historii Norm Conrad. W 1999 r. wystawił on w swojej szkole w Pittsburgu w stanie Kansas napisaną przez siebie sztukę teatralną o Irenie Sendlerowej, zatytułowaną “Life in a Jar” (Życie w słoiku) – rekonstrukcję dramatycznych wydarzeń sprzed ponad 60 lat.
Jej kandydaturę do pokojowego Nobla Conrad wysunął w porozumieniu z prezydentem Lechem Kaczyńskim i premierem Izraela Ehudem Olmertem.
Irena Sendlerowa urodziła się 15 lutego 1910 roku w Otwocku. Przed wojną studiowała polonistykę i działała w Polskiej Partii Socjalistycznej, a podczas okupacji pracowała w opiece społecznej. Od jesieni 1943 roku Sendlerowa kierowała referatem dziecięcym Rady Pomocy Żydom “Żegota”. Po decyzji Niemców o likwidacji getta rozpoczęła wraz z współpracownikami akcję wyprowadzania stamtąd dzieci i umieszczania ich w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach.
W przebraniu pielęgniarki wjeżdżała ambulansem na teren getta. Dzieciom podawano środki usypiające, wkładano je do worków lub skrzynek i przewożono na stronę aryjską tłumacząc gestapowcom, że zmarły na tyfus. Uratowano w ten sposób 2500 dzieci. Ich dane, zaszyfrowane i ukryte w słoikach przetrwały wojnę, dzięki czemu można było po wojnie przywrócić żydowskim dzieciom ich tożsamość. Irena Sendlerowa została aresztowana przez gestapo i była torturowana na Pawiaku. Uniknęła rozstrzelania dzięki wpłaconemu przez “Żegotę” okupowi.
Gestapo aresztowało ją w 1943 r. Była torturowana i skazana na śmierć. Uratowała ją Rada Pomocy Żydom Żegota, przekupując niemieckich strażników. Potem w ukryciu Irena Sendlerowa nadal ratowała żydowskie dzieci.
Po 1945 roku pracowała w wydziale opieki miasta stołecznego Warszawy. Współtworzyła domy dziecka i domy starców oraz dzienne pogotowia dla dzieci. Opiekowała się kobietami z marginesu społecznego.
Irena Sendlerowa została uhonorowana tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata oraz Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Nagrodą imienia Jana Karskiego “Za Odwagę i Serce”. Jej kandydaturę do tej nagrody zgłosiła Światowa Federacja Dzieci Żydowskich Ocalonych z Holocaustu.
W ubiegłym roku została najstarszym w historii, 850 Kawalerem Orderu Uśmiechu i otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Stołecznego Warszawy.
14 marca 2007 roku Senat Rzeczpospolitej przyjął uchwałę w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom – “Żegota” w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. W uchwale czytamy: “Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 97-letniej Irenie Sendlerowej, żyjącej dziś w Warszawie oraz nieżyjącym i żyjącym członkom podziemnej Rady Pomocy Żydom Żegota i osobom ratującym Żydów w okupowanej Polsce.(…)Zespół kierowany przez Irenę Sendlerową, dziś już w większości nieżyjących osób świeckich i duchownych, przyczynił się w sposób decydujący do uratowania życia co najmniej 2500 dzieci skazanych na zagładę”.

Źródło:
Matka dzieci Holocaustu: historia Ireny Sendlerowej, oprac. Anna Mieszkowska. Warszawa, Muza SA
www.wiadomości.wp.pl