Przedstawiciele różnych profesji czytają dzieciom

24.10.2007 r. spotkanie z przedstawicielem Policji i dziećmi z Przedszkola nr 2 w Józefowie w ramach akcji Przedstawiciele różnych profesji czytają dzieciom.

DAJMY SZANSĘ NASZYM DZIECIOM, BY MOGŁY STAĆ SIĘ MĄDRYMI I DOBRYMI LUDŹMI, WYPOSAŻONYMI W WIEDZĘ, WIARĘ W SWOJE MOŻLIWOŚCI, SPOKÓJ I WYTRWAŁOŚĆ W DĄŻENIU DO CELU.

Dlaczego?
Głośne czytanie jest ważniejsze dziś, niż kiedykolwiek w przeszłości, ponieważ:
  • lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy
  • przytłacza uzależnienie od telewizji i komputerów
  • zubażają wartości kultury masowej.
Głośne czytanie ma wpływ na:
  • poprawę poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych
  • rozumienie czytanego tekstu
  • poprawę i wydłużenie umiejętności koncentracji uwagi
  • wyciszenie i refleksję
  • powstawanie pozytywnych więzi i relacji między dziećmi i dorosłymi
  • spadek zachowań aspołecznych
  • wzrost czytelnictwa
Mądre książki są nośnikami ważnych, uniwersalnych wartości moralnych, dlatego wszyscy czytajmy dzieciom!