Nagroda NIKE 2007 dla Wiesława Myśliwskiego

Tegoroczną Nagrodę Literacką Nike otrzymała powieść Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego.
Wiesław Myśliwski został laureatem Nagrody Literackiej Nike już po raz drugi. W 1997 roku został wyróżniony za powieść Widnokrąg.

W najnowszej powieści tego wybitnego autora, narrator w monologu skierowanym do tajemniczego przybysza dokonuje bilansu całego życia. W jakim stopniu sam wpłynął na swój los, a jak bardzo ukształtowały go traumatyczne doznania z dzieciństwa i zakręty polskiej historii? Powieść Myśliwskiego to swoista medytacja nad rolą przeznaczenia i przypadku w ludzkim życiu. Piękna, mądra książka, do której chce się powracać.

Wiesław Myśliwski (ur. 25 marca 1932 w Dwikozach).
Jego ojciec, Julian wywodził się z bogatej rodziny chłopskiej z Ćmielowa, był oficerem, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Po demobilizacji został urzędnikiem. Natomiast matka Myśliwskiego była wychowanką Uniwersytetu Ludowego Zofii i Ignacego Solarzów w Szycach, w młodości aktywnie działała w ZMW. Po wojnie Wiesław Myśliwski uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu, maturę zdał w 1951 roku. Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którą ukończył w 1956 roku.

Debiutował w 1955 roku recenzją powieści E. de Greff “Noc jest moim światłem”. Pracował w latach 1955-1976 w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie jako asystent redaktora, redaktor, kierownik redakcji literatury współczesnej, zastępca redaktora naczelnego. W 1967 roku ukazała się jego pierwsza powieść “Nagi sad” (znana także w wersji filmowej “Przez dziewięć mostów”), a w 1970 następna pt. “Pałac”. W latach 1971-1983 był członkiem Związku Literatów Polskich. Od 1975 roku jest redaktorem naczelnym kwartalnika “Regiony”. Napisał dramaty “Złodziej” (1974), “Klucznik” (1978) i powieść “Kamień na kamieniu” (1984). Dramat “Złodziej”, nagrodzony w konkursie, był wystawiany przez Teatr Polski w Warszawie, prezentowany na XVI Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu oraz w telewizji. W 1989 roku opublikował dramat “Drzewo”, a w 1996 roku powieść “Widnokrąg”, za którą w 1997 roku otrzymał Nagrodę Nike. W 2000 roku Myśliwski opublikował dramat “Requiem dla gospodyni”, a w 2006 roku ukazała się jego kolejna powieść “Traktat o łuskaniu fasoli” (uhonorowana w 2007 roku Nagrodą Nike). Jego książki przetłumaczono na języki: angielski, węgierski, niemiecki, rosyjski, czeski, słowacki, rumuński, bułgarski, łotewski. Wiesław Myśliwski jest pisarzem odkrywającym zapomniany świat kultury chłopskiej. Ekranizacji i realizacji teatralnych jego utworów podejmowali się tacy twórcy jak: Ryszard Ber, Wojciech Marczewski, Stefan Szlachtycz, Tadeusz Junak, Kazimierz Dejmek, Iga Cembrzyńska.

W latach 1983-1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Narodowej Rady Kultury. W latach 1986-1989 należał do Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa. W latach 1993-1999 był redaktorem naczelnym dwutygodnika kulturalnego “Sycyna”. Otrzymał nagrody: dwukrotnie Literacką Nagrodę im. Stanisława Piętaka – 1968 i 1974 rok, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki III stopnia – 1971 rok, Nagrodę Państwową za całokształt twórczości – 1979 rok, Nagrodę Przewodniczącego do Spraw Radia i Telewizji I stopnia – 1979 roku, nagrodę “Trybuny Ludu” – 1980 roku, Nagrodę Funduszy Literatury – 1984 rok, Nagrodę Klubu Kultury Chłopskiej – 1985 rok, Nagrodę Państwową II stopnia – 1987, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów II stopnia – 1997, Literacką Nagrodę Nike 1997 i 2007 roku. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1980 roku.

Źródło: pl.wikipedia.org, wp.pl