ROK 2007 ROKIEM JOSEPHA CONRADA – 150 rocznica urodzin

Józef Teodor Konrad Korzeniowski (pseudonim literacki Joseph Conrad), urodził się 3 XII 1857 r. w Berdyczowie na Ukrainie. Rodzina Korzeniowskich należała do warstwy zubożałej szlachty, rodzinny majątek straciła w wyniku represji po powstaniu 1830 roku. Po nieudanej próbie ziemiańskiego życia ojciec Małego Józefa przeniósł się do Warszawy, gdzie zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1861 roku został aresztowany i po siedmiu miesiącach więzienia udał się wraz z żoną i czteroletnim synem na zesłanie do Wołogdy.

Po złagodzeniu wyroku rodzina Korzeniowskich zamieszkała w Czernihowie koło Kijowa, gdzie w 1865 r. zmarła matka Conrada. W 1867 roku Apollo Korzeniowski, ojciec pisarza, wrócił wraz z synem do Polski, razem zamieszkali w Krakowie. W krótkim czasie zmarł także ojciec Conrada, osieroconym chłopcem zajął się wuj, Tadeusz Bobrowski. Edukacja chłopca była niesystematyczna: z powodu słabego zdrowia i zesłania nie chodził do szkoły, uczyli go rodzice i prywatni nauczyciele, ale od piątego roku życia dużo czytał i opanował kilka języków. Niespełna siedemnastoletni chłopiec w roku 1874 wyruszył do Marsylii, gdzie rozpoczął pracę jako marynarz. Pływał na żaglowcach do Indii Zachodnich, portów Morza Karaibskiego, na daleki Wschód oraz do Australii. Podczas swej marynarskiej przygody rozpoczął pisanie swej pierwszej powieści Szaleństwo Almayera.

Kalendarium życia i twórczości

3 XII 1857 – data urodzin pisarza
1861 – zesłanie do Wołogdy
1865 – śmierć matki
1867 – powrót do ojczyzny
1869 – śmierć ojca pisarza
1874 – wyjazd do Marsylii
1878 – wyjazd do Anglii, służba w brytyjskiej marynarce handlowej
1886 – otrzymanie obywatelstwa brytyjskiego
1890 – wyjazd do Konga
1894 – rezygnacja ze służby w marynarce
1895 – ukazanie się pierwszej powieści Josepha Conrada
Szaleństwo Almayera
1896 – ślub z Jessie George, powieść Wyrzutek
1897 – Murzyn z załogi „Narcyza”
1898 – narodziny syna Borysa, nowela Młodość
1899 – Jądro ciemności
1900 – powieść Lord Jim, nowela Tajfun
1902 – wydanie trzech nowel: Młodość, Jądro ciemności, U kresu sił
1903 – wydanie zbiorku Tajfun i inne nowele
1904 – Nostromo
1906 – narodziny syna Johna
1907 –
Tajny agent
1908 – wydanie tomu Sześć opowieści
1909 – Ze wspomnień
1911 – W oczach Zachodu
1913 – powieść Las
1914 – wizyta Rodziny Korzeniowskich w Polsce
1915 –
Zwycięstwo
1917 – Smuga cienia
1919 – powieść Ocalenie
3 VIII 1924 – śmierć pisarza