Biblioteka dla Dziecka

Działając dla pomyślności inicjacji dziecka w świecie książki biblioteka powinna działać w wielodziedzinowym nurcie edukacyjnym, razem ze szkołami,ośrodkami kultury, środowiskiem lokalnym oraz domem rodzinnym.

Opanowanie technik czytania oraz czytania ze zrozumieniem jest tylko jednym ze składników, które gwarantują sukces pełnego rozwoju czytelniczego dziecka. Niezmiernie ważny jest kontakt dziecka z lekturą, czytanie domowe, tworzenie pozytywnych doświadczeń i przyzwyczajeń lekturowych, a także przekonania, że czytanie jest nie tylko potrzebą, ale także przyjemnością pozwalającą na poznawanie świata i dostarczającą wielu nowych, wzbogacających doświadczeń.

Utwory literackie powinny nieustannie towarzyszyć dziecku w jego rozwoju, czarować poetycką urodą, różnorodnością stylów, tematów. Z postępem umiejętności czytania książki powinny stać się oknem na świat, nieść radość z poznawania rzeczy nowych, utrwalania własnych doświadczeń i potwierdzania tych, które nadal poznania potrzebują.
Oczywiście sam tekst literacki w początkowej fazie rozwoju kultury czytelniczej nie stanowi jedynego źródła przeżyć związanych z odbiorem tekstu literackiego. O wiele pełniejsze w przekazie i urzekające swoim niewątpliwym pięknem są teksty, które oddziałują na młodego czytelnika wspierane mimiką, gestem, modulacją głosu, zabawą, pląsem czy wreszcie szerokim wachlarzem pomysłów plastycznych. Dlatego biblioteka w ścisłym kontakcie ze szkołą powinna poszerzać swą działalność o taki kontakt z dzieckiem, który umożliwi poznanie wartości książki w wielu aspektach. Umożliwi swobodne działania wykorzystujące wyobraźnię dziecka, naturalną twórczość dziecięcą oraz przynależną młodemu czytelnikowi, niesamowitą ciekawość poznawczą.
Cykl zajęć dla dzieci przygotowanych na rok szkolny 2006/2007
Propozycje dla Świetlicy Szkolnej

Wrzesień – Poznajemy Pana Kuleczkę, zajęcia w oparciu o jedno z opowiadań W.Widłaka pt. „Pan Kuleczka”.
Październik – Wszystko będzie dobrze, zajęcia w oparciu o lekturę o tym samym tytule autorstwa J.Frey.
Listopad – Potrafimy czarować, lekcja o tym, co może dziać się w dziecięcej wyobraźni, wykorzystanie lektury R.Schoof „Roztargniona czarodziejka Zuzia”.
Grudzień – „Mikołajowe bajeczki” Edyty Wygonik, zajęcia plastyczne i ruchowe.
Styczeń – Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół? Lekcja na podstawie serii A. Onichimowskiej pt.: „W lesie Marcina”.
Luty – czytamy wiersze różnych autorów o tematyce zimowej, zajęcia czytelnicze i plastyczne.
Marzec – „Rady nie od parady, czyli wierszyki z morałem” M.Strzałkowskiej, jako wdzięczna osnowa zajęć wychowawczych.
Kwiecień – zajęcia plastyczne o tematyce świątecznej.
Maj – Poznajemy Korniszonka, wspólne czytanie i omawianie wybranego rozdziału z książki G.Bąkiewicz, pt.: ”Korniszonek”.
Czerwiec – zakończenie całorocznej współpracy, grupowe gry i zabawy.

Współpraca z klasami 0-III
(terminy zajęć ustalane są indywidualnie)

Proponowane tematy zajęć dla klas zerowych:

 

Zdrowa żywność – zajęcia oparte na opowiadaniu B.Gawryluk o tym samym tytule. Czytanie opowiadania, rozpoznawanie składników właściwej diety, zabawy paluszkowe z muzyką w parach i w grupie, wykonanie prac plastycznych, zabawa w teatrzyk owocowo-warzywny, „spacer” wśród regałów bibliotecznych, poznawanie i oswajanie z atmosferą biblioteki.
Pozdrowienia dla babci – czytanie fragmentu książki Przedszkolaki z ulicy Morelowej, rozmowa wokół tekstu, porównanie z własnymi wspomnieniami i spostrzeżeniami, zabawa integrująca w kręgu, przygotowanie upominków okolicznościowych.
Nie martw się, Zuźka! – zajęcia dla maluchów opowiadające o tolerancji. Czytanie opowiadania D.Gawryluk, identyfikacja bohaterów, określanie pozytywnych cech u dobrego kolegi lub koleżanki. Składanie przyrzeczenia „Mądrego i dobrego przedszkolaka”, zajęcia plastyczne z wykorzystaniem plasteliny, rozdanie pamiątkowych dyplomików.

Tematy zajęć dla klas pierwszych:

 

Sznurkowa historia, czyli jak poczuć się potrzebnym i lubianym. Czytanie fragmentów książeczki R.Jędrzejewskiej-Wróbel. Zabawy manipulacyjne z wykorzystaniem różnego rodzaju sznurka. Analiza własnych cech osobowych. Szukanie różnic i podobieństw między ludźmi. Wykonanie prac plastycznych ze sznurka i materiałów papierniczych oraz kleju.
Malowanie pastelami, różnicowanie cech kredki olejowej i suchej. Zabawy w kręgu z wykorzystaniem zabaw słowno-muzycznych.
Wszystko o prasie – szukanie sposobów wykorzystania makulatury w pracach plastycznych i ruchowych. Konkurs na najlepszego animatora.

Tematy zajęć dla klas drugich:

Małgorzata Strzałkowska – dzień twórczości wybranej autorki. Czytanie wybranej baśni lub wiersza. Prezentacja książek innych autorów, porównywanie ilustracji, tematyki, analiza własnych preferencji czytelniczych. Ilustrowanie przeczytanej baśni z wykorzystaniem węgla rysunkowego (praca w grupach).
Co wiemy o najbliższym środowisku przyrodniczym? – wykorzystanie literatury popularnonaukowej dla dzieci. Komponowanie map myślowych opisujących relację człowiek-przyroda.
Pocieszające opowiadania dla dzieci J. Frey i opowiadanie o tym, jak literatura i wspólne czytanie pomaga znaleźć odpowiedzi na trudne pytania. Popularyzowanie prasy dla dzieci. Mini dyktando z dyplomikami.

Tematy zajęć dla klas trzecich:

Gry i zabawy matematyczne: ruchowe, plastyczne, logiczne.
Gry i zabawy ortograficzne. Poznawanie wierszyków utrwalających trudną pisownię, komponowanie własnych.
Mądrej głowie dość dwie słowie – zagadki, krzyżówki , wyliczanki o różnej tematyce.

Lekcje biblioteczne dla klas VI-ych
Biblioteka – miejsce bliskie i znane każdemu

Poznawanie katalogu alfabetycznego i rzeczowego. Kształtowanie umiejętności korzystania z katalogu kartkowego oraz komputerowego. Ćwiczenia praktyczne w wyszukiwaniu książek w poszczególnych działach bibliotecznych.