Spotkanie z Joanną Siedlecką

SPOTKANIE Z JOANNĄ SIEDLECKĄ,
AUTORKĄ KSIĄŻKI O WITOLDZIE GOMBROWICZU JAŚNIE PANICZ
ROK 2004

W setną rocznicę urodzin Witolda Gombrowicza, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku, w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z autorką książki „Jaśnie panicz”, Joanną Siedlecką. Na spotkaniu obecni byli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 1 w Józefowie.


Joanna Siedlecka


Wykład dotyczący życia i twórczości Gombrowicza


Zasłuchani uczestnicy spotkania


Podziękowania i kwiaty


Zakończenie spotkania