Aktualności

Więcej o: Historia książki

Dzieje książki rozgrywały się podobnymi etapami, w różnych ramach czasowych, na rozległych obszarach Azji, Afryki, Ameryki i Europy. Stanowią nić przewodnią zrozumienia przeszłości i przepustkę do współczesnej cywilizacji. Książki są złączone z czytelnikiem wzajemnymi zależnościami. Są nie tylko przedmiotami codziennego użytku, ale także dobrami wyższego rzędu – świadectwami kultury, wycofane z obiegu czytelniczego mogą zyskać wartość zabytków, tzw. białych kruków.

Według współczesnej wiedzy pierwsze ślady obecności człowieka na Ziemi datują się na 40-40 tysięcy lat p.n.e. Ze znacznie późniejszego okresu, 25-11 tysięcy lat p.n.e. pochodzą zabytki twórczości graficznej. Są to rysunki na skałach odkryte między innymi w jaskiniach południowej Francji i Hiszpanii, przedstawiające realistyczne obrazy z życia codziennego. Na podobne znaleziska natrafiono także w Europie Północnej, Afryce, Azji i Australii, co świadczy o potrzebie dokumentowania swej obecności przez istoty myślące.

W odmiennej jakościowo, znacznie dojrzalszej formie zadania te spełniało pismo. Kształtowało się ono stopniowo w okresie 4-3 tysiąclecia p.n.e. Na terenach Azji i Afryki. Nowe badania sugerują istnienie cywilizacji posługującej się pismem już w 5 tysiącleciu na równinach dzisiejszej Bułgarii, Rumunii i zachodniej Ukrainy.

Na początku drogi powstania i rozwoju pisma pojawiło sie pismo obrazkowe, zwane też piktograficznym. Przedstawiało ono za pomocą cyklu rysunków pewne akcje, ciągi wydarzeń, rzeczy materialnych. Początkowo realistyczne obrazki z biegiem czasu ulegały uproszczeniu. Zamiast pełnego odzwierciedlenia przedmiotu ograniczano się do zarysu a później do kilku umownych znaków. Równocześnie dla oddania bardziej złożonych treści znakami symbolicznymi zaczęto przedstawiać nie tylko przedmioty fizyczne, lecz również pojęcia.>
W drugim tysiącleciu p.n.e. wśród ludów semickich zamieszkujących Azję Mniejszą, jego bezpośrednim źródłem była prawdopodobnie odmiana pisma protosemickiego, którego zabytki pochodzą z około 1500 r. p.n.e. Od Semitów zamieszkałych w Syrii i Palestynie przejęli je i uprościli Fenicjanie (również Semici), ruchliwi żeglarze i kupcy osiadli na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Sprowadzili oni alfabet do 22 znaków spółgłosek, nadali im geometryczne kształty liniowe oraz ustalili poziomy bieg wierszy od strony prawej do lewej.
Alfabet fenicki – przykady

W początkach pierwszego tysiąclecia alfabet przejęli Grecy zamieszkujący Półwysep Bałkański, wyspy Morza Egejskiego i wybrzeża Azji Mniejszej. Zgodnie z melodią własnego języka wzbogacili alfabet o oznaczenia samogłosek, a także dodali liczby oraz ustalili poziomy dukt pisma od strony lewej do prawej, jaki stosujemy do dziś. Od Greków alfabet zapożyczyli starożytni Rzymianie, ustalając od VI wieku p.n.e. kanon pisma łacińskiego. Natomiast pismo cyrylickie wywodzi się z pisma greckiego przejętego za pomocą Bizancjum, nazwane tak od imienia św. Cyryla, bizantyjskiego apostoła nawracającego na chrześcijaństwo Słowian południowych i wschodnich.

Książka w kulturze człowieka

Starożytny Egipt. Najstarszymi znakami używanymi w starożytnym Egipcie były hieroglify, ryte były przede wszystkim na pomnikach i grobowcach. Uproszczoną formę hieroglifów, kreśloną zwykle na papirusie, stanowiło pismo hieratyczne (kapłańskie). Później posługiwano się jeszcze prostszą jego odmianą – kursywą, stosowaną w praktyce urzędniczej i handlowej. Najstarsze zabytki zachowały się na materiałach twardych – ścianach grobowców oraz papirusie, powstałym z przetworzenia łodyg roślin rosnących nad Nilem.

Starożytna Mezopotamia. Kulturę piśmienniczą zapoczątkowali na tych terenach Summerowie. Posługiwali się oni początkowo pismem obrazkowym, które z czasem przeszło ewolucję od ideograficznego do sylabicznego. Coraz bardziej upraszczane znaki hieroliglificzne stosowano w zapisie na tabliczkach glinianych. Z okresu sumeryjskiego pochodzą fragmenty bibliotek świątynnych i szkolnych zarazem.

Kultura grecka. Grecy przejęli od Fenicjan w X w. p.n.e. znajomość pisma i dostosowali go do właściwości swego języka tworząc alfabet grecki. Posługiwali się nim w celach informacyjnych: politycznych, administracyjnych, handlowych, edukacyjnych i religijnych. Litery kreślili rylcem na tabliczkach z metalu lub drewna, powlekanych woskiem. Doraźnie do wykonania notatek wykorzystywali także liście palmowe, korę drzew, płótno oraz skorupy naczyń glinianych używanych powszechnie. Najstarsze zachowane zabytki książki greckiej pochodzą z IV w. p.n.e. Są to fragmenty zwojów papirusowych, ich forma została przejęta od Egipcjan. Za czasów Ptolemeusza I wypracowano kanon filologiczny i formalny książki. Uporządkowano ortografię , wprowadzono podział na księgi i wiersze, ustalono długość i wysokość kolumny, szerokość marginesów i in. Powstała Biblioteka Aleksandryjska, gromadząca wszelkie zebrane zbiory piśmiennicze.

Cywilizacja rzymska. Ogromny wkład wnieśli w doskonalenie przekazu piśmienniczego Rzymianie. Nazwa pisma łacińskiego pochodzi od Latynów, ludu zamieszkującego środkową Italię. Rzymianie przejęli alfabetyczne pismo greckie za pośrednictwem Etrusków, przystosowali je do własnej wymowy i przeznaczenia. Tak powstał alfabet łaciński. Pierwotnym materiałem pisarskim było materiały twarde: kamień, drewno, metal. Ryto na nich obwieszczenia prawne, administracyjne, oraz napisy upamiętniające ludzi lub zdarzenia. W celach sakralnych stosowano do zapisu płótno. Z czasem drewno zaczęto zastępować kartami papirusu, a później również pergaminu. Książka w znaczeniu literackim pojawiła się w Rzymie w postaci zwoju papirusowego na przełomie IV i III w. p.n.e. …

(Więcej w: Książka na przełomie dziejów, B. Bieńkowskiej, wyd. przez Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, Warszawa, 2005)

Więcej o: Oferta czasopism

 

Dziennik Gazeta Prawna + elektroniczne archiwum 2002-2014 + pakiet narzędzi on-line
W pracowni komputerowej – stanowisko nr 4 – znajdą Państwo możliwość skorzystania z archiwum Gazety Prawnej.
Wystarczy kliknąć poniższy link. Materiały zgromadzone w archiwum można drukować. Stanowisko obsługuje drukarka Ricoh.
http://narzedzia.gazetaprawna.pl/

PRASA REGIONALNA Biblioteka w Józefowie i Filia w Michalinie

LINIA OTWOCKA
TYGODNIK REGIONALNY – obecnie nie jest wydawany. Dostępne są egzemplarze archiwalne.

KRONIKA MAZOWIECKA
JÓZEFÓW NAD ŚWIDREM
GAZETA OTWOCKA*
GAZETA SAMORZĄDOWA POWIATU OTWOCKIEGO*

HALO OTWOCK*
iOTWOCK.INFO*

MAKSYMILIAN*
NASZ JÓZEFÓW*

*TYTUŁY DOSTĘPNE TYLKO W PLACÓWCE GŁÓWNEJ

PRASA POZOSTAŁA W JÓZEFOWIE (Dzienniki, miesięczniki, dwutygodniki)

COGITO
CZTERY KĄTY
DOBRE RADY
DZIAŁKOWIEC
DZIENNIK GAZETA PRAWNA
FOCUS
FOCUS HISTORIA
GARDENERS’WORLD
GAZETA WYBORCZA
KARTA
KOBIETA I ŻYCIE
KOMPUTER ŚWIAT
KUMPEL
ŁADNY DOM
MAGNOLIA
MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY
MOJE GOTOWANIE
MÓJ PIĘKNY OGRÓD
MÓWIĄ WIEKI
NATIONAL GEOGRAPHIC
O CZYM LEKARZE CI NIE POWIEDZĄ
PORADNIK BIBLIOTEKARZA
PORADNIK DOMOWY
POZNAJ SWÓJ KRAJ
PRZEKRÓJ
STOLICA
ŚWIAT NAUKI
ŚWIERSZCZYK
TRAVELER
TWÓJ STYL
VICTOR JUNIOR
VICTOR GIMNAZJALISTA
VIVA!
WIEDZA I ŻYCIE
WYSOKIE OBCASY EXTRA

PRASA W FILII MICHALIN
(Dzienniki, miesięczniki, dwutygodniki)

CZTERY KĄTY
GAZETA WYBORCZA
KUMPEL
MÓJ PIĘKNY OGRÓD
NEWSWEEK
PANI
POLITYKA
SENS
ŚWIERSZCZYK
W SIECI
VICTOR JUNIOR
VICTOR GIMNAZJALISTA
VIVA!
ZWIERCIADŁO

PONADTO GROMADZIMY W NASZYM ARCHIWUM

DODATKI z Gazety Wyborczej

– TYLKO ZDROWIE
– NAUKA DLA KAŻDEGO
– ALE HISTORIA

O korzyściach miłości do ksiąg (…)

Księgi radują nas, gdy śmieje się nam szczęście, pocieszają nas, gdy burzliwe grożą losy. One to ustalają ludzkie umowy i zwyczaje, a bez ich pomocy poważnych wyroków ferować się nie da. Sztuki i nauki gnieżdżą się w księgach i żaden umysł określić nie zdoła, jaką korzyść dla wszystkich zyskać z nich można. Jak wysoko cenić trzeba przedziwną potęgę ksiąg, jeśli przez nie poznajemy granice zarówno ziemi, jak czasu, jeśli w nich, jak w zwierciadle wieczności, dostrzegamy rzeczy, które są i rzeczy, których nie ma! (…)

 

Ryszard du Bury

Kto czyta żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce – na jeden żywot jest skazany.

 

Józef Czechowicz

Lektura jest procesem twórczym. Czytając powieść, czytelnik dokonuje pracy pokrewnej z pracą pisarza: wyobraźnią uzupełnia to, co znajduje się w tekście.

Książka, twórcza myśl i świadomość ludzka są silniejsze od bomby atomowej.

 

Ilia Erenburg

Wynalazek druku jest największym wydarzeniem w historii. To matka rewolucji. (…) Pod postacią drukowanego słowa myśl ludzka jest bardziej niż kiedykolwiek niezniszczalna; jest lotna, nieuchwytna, wieczna.

 

Wiktor Hugo

W książkach, a raczej w duchach wielkich mężów w nich zamkniętych, znajdujemy zawsze rozrywkę, naukę lub pociechę w doli i niedoli. To jedyny zdrój niezmącony i źródło najczystszych rozkoszy.

 

Józef Ignacy Kraszewski

Nie ma dobrych książek dla głupca; możliwe, że nie ma złych dla człowieka rozumu.

 

Denis Diderot

Czytanie – to jedna z bram do wolności.

 

Robert Escarpit

Książka jest jak lustro. Jeżeli zajrzy do niej osioł, trudno oczekiwać, by wyjrzał z niej apostoł.

 

Georg Lichtenberg

Wszystkie książki mówią…

 

Jan Parandowski

Książki nie zawierają wszystkich słów, słowa nie zawierają wszystkich myśli.

 

Przysłowie duńskie

Którzy siedzą z księgami, nie mogą nigdy być sami.

 

Biernat z Lublina

Toteż uczą księgi, że nie wyda los owoców, jeśli nie przyłożysz ręki.

 

Przysłowie indyjskie
Więcej o: Spotkanie z Wojciechem Widłakiem

Spotkanie z Wojciechem Widłakiem, autorem cyklu wspaniałych opowiadań dla dzieci Pan Kuleczka.
Autor o sobie:
"Urodziłem się dawno, dawno temu, ściślej biorąc – w 1957 roku. Od niedawna przykładam rękę do tworzenia podręczników w dużym wydawnictwie edukacyjnym Nowa Era. Przez ostatnie dziesięć lat współredagowałem miesięcznik dla rodziców "Dziecko".

Pisywałem tam artykuły dla rodziców (zwykle o małżeństwie, rodzinie, wychowaniu) i opowiadania dla dzieci.

Wcześniej (od 1991 roku) pracowałem w pismach wydawanych przez Prószyńskiego i Spółkę, m.in. w "Czterech Kątach" i pismach dla dzieci – "Fantazji", "Kwaku", "Bęc!" i "Już czytam", których mi najbardziej żal.

Kiedyś uczyłem się perskiego i kształciłem się na dyplomatę, ale na szczęście dla mnie i dla polskiej racji stanu zostałem kim innym.
Pisałem reportaże z peerelowskich szpitali. Sprzedawałem części do cukrowni w Iranie i komputery do Moskwy i Nowosybirska. Zajmowałem się pomocą alkoholikom i współtworzyłem najlepiej redagowany z najrzadziej wychodzących podziemnych periodyków – "Kartę".
Pewnego razu wspólnie z Elą Wasiuczyńską, która pod Wawelem pięknie maluje różne rzeczy, poznaliśmy Pana Kuleczkę i jego podopiecznych – refleksyjnego Psa Pypcia, neurotyczną Kaczkę Katastrofę oraz małomówną muchę Bzyk-Bzyk. Przez ponad pięć lat opisywałem na łamach "Dziecka", co im się przytrafia. Aż – ku mojemu zaskoczeniu i radości – wywędrowali do kilku książek, kalendarzy, a nawet na naklejki i – jak widać – do Internetu!"

Wyróżnienia i nominacje:
Pan Kuleczka – wyróżnienie w Poznańskim Przeglądzie Nowości Wydawniczych Książka Jesieni 2002, nominacja do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Pan Kuleczka. Skrzydła – nominacja do nagrody PS IBBY Książka Roku 2004.

Pan Kuleczka. Spotkanie – nominacja w konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2004, nominacja do nagrody BESTSELLERek 2004, nominacja do nagrody PS IBBY Książka Roku 2005

Pozostałe zdjęcia ze spotkania z panem Wojciechem można obejrzeć w naszej Galerii.

Więcej o: Spotkanie z Edwardem Wymysłowskim

W 2005 roku odbyło się w Bibliotece spotkanie z poetą Edwardem Wymysłowskim.

Edward Wymysłowski, urodzony 28 kwietnia 1931 roku w Kowalewicach Nowych, powiat Pułtusk. Poeta. Od wielu lat mieszkaniec naszego miasta. Najstarszy zachowany wiersz autora pochodzi z roku 1948. Nosi tytuł „Do widzenia”. Poeta również maluje i rysuje. Jest członkiem stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury im. Elwiro Andriollego w Otwocku.

Świat cudów

Świecie cudów, miłości i słońca,
zielonej przestrzeni pól i nieba.
Tym światem mała kropla drżąca,
miłość i kęs czarnego chleba.
Oczarowani stoimy w środku koła,
a gdy idziesz zamyka się za tobą,
Świat zachwyca, kusi, woła.
Wabi urokiem kolorów, czaruje sobą.
Rozkoszą życia barwy różanej.
Co chwila odkrywanej nowej prawdy.
W pieśni zamilkłej, w prawiekach śpiewanej,
którą na drodze skrywa kamień twardy.
Cudów wokoło tyle, więc wyciągnij ręce,
z miłością prawdziwą przyciskaj do serca,
i pragnij ciągle więcej, więcej.

(E. Wymysłowski, zbiorek Myśli zostaną, gdy czas kamień skruszy)

W naszej bibliotece można znaleźć inne, wydane przez autora zbiorki: Mieć nadzieję; Wiersze zebrane: Może ktoś po nie sięgnie roztargnioną ręką; Z wichrów życia myśli zrodzone.

Więcej o: Spotkanie  z  Joanną  Siedlecką

SPOTKANIE Z JOANNĄ SIEDLECKĄ,
AUTORKĄ KSIĄŻKI O WITOLDZIE GOMBROWICZU JAŚNIE PANICZ
ROK 2004

W setną rocznicę urodzin Witolda Gombrowicza, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku, w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z autorką książki „Jaśnie panicz”, Joanną Siedlecką. Na spotkaniu obecni byli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 1 w Józefowie.

 


Joanna Siedlecka


Wykład dotyczący życia i twórczości Gombrowicza.


Zasłuchani uczestnicy spotkania.


Podziękowania i kwiaty.


Zakończenie spotkania.

Więcej o: Wizyta w redakcji Życia Warszawy

WYCIECZKA DO REDAKCJI ŻYCIA WARSZAWY
Rok 2005

Wielkim zainteresowaniem, szczególnie wśród młodego pokolenia, cieszą się spotkania z ludźmi ciekawych profesji. Warsztaty dziennikarskie zorganizowane przez naszą bibliotekę oraz bibliotekę Gimnazjum nr 1 zgromadziły w auli szkolnej młodzież gimnazjalną i młodych adeptów dziennikarstwa z redakcji szkolnej gazetki Trauguttka, działającej w Szkole Podstawowej nr 2. Redaktor Życia Warszawy, pani Aleksandra Fedyna przedstawiła wszystkim charakter pracy w redakcji. Odpowiadała na wiele pytań. Ogłosiliśmy konkurs na „Najciekawszą relację ze spotkania”. Prac było wiele, wszystkie niezmiernie ciekawe. Nagrodziliśmy najbardziej interesujące! Autorzy otrzymali dyplomy i wraz z innymi, biorącymi udział w konkursie, zostali zaproszeni na wycieczkę do redakcji gazety.


Pani Ola bardzo ciekawie opowiada o swojej pracy. Wszyscy stoją zasłuchani


Poznajemy tajniki pracy w redakcji. Czy to naprawdę takie trudne?


Takie dziwne te plansze. Trudno sobie wyobrazić, że tak planuje się wygląd każdej strony w gazecie.


Pani Ola pokazuje nam pierwszy wydruk przed korektą. Widzimy ją jako pierwsi. Tej strony jeszcze nie było w kioskach!


Wygląda na to, że nasza obecność pozostaje niezauważona.


Czy tak się czują gwiazdy przed obiektywem?


Dział interwencji. Taki mały świat różnych wielkich problemów.


Sympatyczna Pani Redaktor wyjaśnia działanie różnych urządzeń w redakcji.


Wiele, dziś już zapomnianych wydarzeń, można odkryć w tych aktach.


Wszyscy jesteśmy już trochę zmęczeni. Czas wracać.

Więcej o: Z naszego archiwum

1952 – powstanie Biblioteki jako pierwszej instytucji kultury w Józefowie. Siedziba w małym drewnianym budynku przy ulicy Ogrodowej.
Pierwszy rok działalności to 600 woluminów i 270 czytelników.
Punkty biblioteczne prowadzone społecznie w domach prywatnych: Michalin, Nowa Wieś, Świdry Małe i Rycice.

1955  –  powstanie Filii bibliotecznej w Michalinie przy ul. Gen. Świerczewskiego.

 

 

 

 

1962 – zmiana lokalizacji Biblioteki. Objęcie lokalu po Ośrodku Zdrowia, wówczas przy ulicy Gen. Świerczewskiego 97. W tym lokalu Biblioteka funkcjonowała przez 38 lat. W owym czasie przy Bibliotece działały kółka zainteresowań, zespoły recytatorskie, odbywały się spotkania autorskie, spotkania z dziennikarzami, podróżnikami, ciekawymi ludźmi ze świata kultury. Gośćmi biblioteki byli: Maria Kruger, Andrzej Brycht, Jan Teodor Dybowski, Maria Szypowska, Bolesław Mrówczyński oraz Halina Rudnicka.

2000 – przeniesienie Biblioteki w Józefowie do nowego lokalu przy ul.Marii Curie-Skłodowskiej 5/7. Rozbudowa księgozbioru, utworzenie czytelni dla dorosłych i dla dzieci.

2001 – początki tworzenia katalogu komputerowego.

2003 – powstanie ogólnodostępnej pracowni komputerowej wyposażonej w trzy stanowiska do pracy.

2005 – przyłączenie Biblioteki do programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa „Ikonka”, zainstalowanie trzech dodatkowych komputerów, nieodpłatne udostępnianie Internetu. Księgozbiór na koniec tego roku to 41938 woluminów, liczba czytelników 2909.

2006 – przeniesienie Filii Biblioteki w Michalinie do nowego lokalu przy ul. Słonecznej 15.
Maria Krüger – spotkanie autorskie (maj 1973)Maria Krüger – spotkanie autorskie (maj 1973)Filia MBPJ w Michalinie - wnętrza (lata 70.)Filia MBPJ w Michalinie - wnętrza (lata 70.)Filia MBPJ w Michalinie - wnętrza (lata 70.)Halina Rudnicka - spotkanie autorskie (lata 70.)Halina Rudnicka - spotkanie autorskie (lata 70.)

404: Nie znaleziono

Przykro nam ale ten adres nie istnieje

Do góry