Kronika wydarze

Licznik odwiedzin

Odsłon : 730514

Jestemy na

Start Aforyzmy
Aforyzmy
O korzyciach mioci do ksig (...)

Ksigi raduj nas, gdy mieje si nam szczcie, pocieszaj nas, gdy burzliwe gro losy. One to ustalaj ludzkie umowy i zwyczaje, a bez ich pomocy powanych wyrokw ferowa si nie da. Sztuki i nauki gnied si w ksigach i aden umys okreli nie zdoa, jak korzy dla wszystkich zyska z nich mona. Jak wysoko ceni trzeba przedziwn potg ksig, jeli przez nie poznajemy granice zarwno ziemi, jak czasu, jeli w nich, jak w zwierciadle wiecznoci, dostrzegamy rzeczy, ktre s i rzeczy, ktrych nie ma! (...)

Ryszard du Bury

Kto czyta yje wielokrotnie. Kto za z ksikami obcowa nie chce ? na jeden ywot jest skazany.

Jzef Czechowicz

Lektura jest procesem twrczym. Czytajc powie, czytelnik dokonuje pracy pokrewnej z prac pisarza: wyobrani uzupenia to, co znajduje si w tekcie.

Ksika, twrcza myl i wiadomo ludzka s silniejsze od bomby atomowej.

Ilia Erenburg

Wynalazek druku jest najwikszym wydarzeniem w historii. To matka rewolucji. (...) Pod postaci drukowanego sowa myl ludzka jest bardziej ni kiedykolwiek niezniszczalna; jest lotna, nieuchwytna, wieczna.

Wiktor Hugo

W ksikach, a raczej w duchach wielkich mw w nich zamknitych, znajdujemy zawsze rozrywk, nauk lub pociech w doli i niedoli. To jedyny zdrj niezmcony i rdo najczystszych rozkoszy.

Jzef Ignacy Kraszewski

Nie ma dobrych ksiek dla gupca; moliwe, e nie ma zych dla czowieka rozumu.

Denis Diderot

Czytanie ? to jedna z bram do wolnoci.

Robert Escarpit

Ksika jest jak lustro. Jeeli zajrzy do niej osio, trudno oczekiwa, by wyjrza z niej aposto.

Georg Lichtenberg

Wszystkie ksiki mwi...

Jan Parandowski

Ksiki nie zawieraj wszystkich sw, sowa nie zawieraj wszystkich myli.

Przysowie duskie

Ktrzy siedz z ksigami, nie mog nigdy by sami.

Biernat z Lublina

Tote ucz ksigi, e nie wyda los owocw, jeli nie przyoysz rki.

Przysowie indyjskie
 


Stworzone dzięki Joomla!.