Jesteś tutaj:

Kategoria: Sylwetki zasłużonych

Więcej o Rok 2008 rokiem Zbigniewa Herberta

ZBIGNIEW HERBERT – w dziesiątą rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich poetów Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 rok 2008 ustanowiono Rokiem Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert (pseud. i krypt.: Patryk, Bolesław Hertyński, Stefan Martha, Z.H) urodził się 29 października 1924 roku w Warszawie. Wybitny poeta, eseista, dramaturg.

Więcej “Rok 2008 rokiem Zbigniewa Herberta”

Powieść „Święty alchemik” Marka Frutkina została uhonorowana The Sunburst Award 2007 – przyznawaną corocznie w Kanadzie nagrodą dla najlepszej książki z dziedziny fantastyki.
Mark Frutkin – autor trzech tomów poezji i sześciu powieści, wychowanek jezuickiej szkoły dla chłopców, studiował w Rzymie i na Uniwersytecie im. Ignacego Loyli w Chicago. Po studiach uczył geografii, historii, sztuki i muzyki w szkole w Clevland. Doskonale radził sobie z dziećmi, jednak nie mógł wytrzymać rygoru szkoły i surowości polskich zakonnic, które prowadziły szkołę.
Wrócił do Kanady. Mimo katolickiego wychowania pisarz przeszedł na tybetański buddyzm. Wraz z żoną i synem mieszka w Kanadzie, w Ottawie.

W roku 2007 przypadają dwie ważne rocznice związane z Karolem Szymanowskim: 125. rocznica urodzin kompozytora i 70. rocznica jego śmierci. W związku z tym Sejm RP na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2006 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Karola Szymanowskiego.

Więcej “KAROL SZYMANOWSKI 1882-1937”

„Zmarł człowiek, który przyniósł kulturze, w dziedzinie tak ważnej jak słowniki, niezliczone skarby i zostawił ogromne dziedzictwo. Niektóre słowniki powstały sposobem jeszcze przedkomputerowym, z fiszkami w pudłach i to właśnie pojedynczy człowiek – z punktu widzenia innych maniak – tworzył wiekopomne pomniki chwały języka dla kultury swojego narodu. Mieliśmy szczęście, że w naszej kulturze taki człowiek jak Kopaliński po prostu się zjawił się i kontynuował tradycje Lindego” – prof. Jacek Trznadel

Więcej “Władysław Kopaliński 14.09.1907 – 05.10.2007”

Więcej o ROK 2007 ROKIEM JOSEPHA CONRADA – 150 rocznica urodzin
Józef Teodor Konrad Korzeniowski (pseudonim literacki Joseph Conrad), urodził się 3 XII 1857 r. w Berdyczowie na Ukrainie. Rodzina Korzeniowskich należała do warstwy zubożałej szlachty, rodzinny majątek straciła w wyniku represji po powstaniu 1830 roku. Po nieudanej próbie ziemiańskiego życia ojciec Małego Józefa przeniósł się do Warszawy, gdzie zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1861 roku został aresztowany i po siedmiu miesiącach więzienia udał się wraz z żoną i czteroletnim synem na zesłanie do Wołogdy.

Więcej “ROK 2007 ROKIEM JOSEPHA CONRADA – 150 rocznica urodzin”

Do góry