Książki w języku ukraińskim

Projekt „Ukraińcy w bibliotece” powstał w 2018 r. Wtedy naszym celem było podniesienie kompetencji kadr bibliotecznych w zakresie wspierania i rozwoju czytelnictwa osób ze wschodu, które przyjeżdżają, aby żyć i pracować w Polsce. Dziś, w zmienionych warunkach, kontynuujemy tę akcję”.

Dystrybucja książek pozostała w rękach Biblioteki Publicznej M.ST. Warszawy na Koszykowej, za co dziękujemy. Już niebawem w naszych zbiorach.

    Dodaj komentarz