Kto ty jesteś? Polak mały! Spotkanie z Dębowymi Ludkami

Czym jest patriotyzm?
To szacunek do Ojczyzny, miłość i oddanie. Poważanie barw narodowych, godła, flagi i hymnu. Znajomość historii i jej pielęgnowanie. Dbałość o naukę i kulturę.
Mały patriota zatem, powinien uczyć się pilnie, dbać o miejsce w którym mieszka i otaczającą go przyrodę.
Zawartość video pochodzi z IPN Kraków