Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Juan Gris – The open book (1925)