Wokół relacji – spotkanie z Joanną Jagiełło

Spotkanie dedykowane młodzieży klas 6-8 SzP, w wersji online,
planujemy na 24 marca 2021 roku, o godzinie 9.45
Zapraszamy bibliotekarzy szkół do kontaktu z nami. Telefon 22 789 23 63