Szczęśliwe Dzieci i spotkanie wiosny

Powitajmy wiosenne kwiaty nieśmiało wychylające się z objęć ziemi. Ptaki powracające z odległych krain, ich śpiew w krzątaninie i pośpiechu. Zapach życia budzący się w pąkach gałązek drzew i krzewów. Powitajmy szmer traw, które zaczynają pleść zieleń pośród smutnych zeszłorocznych liści.