Tolerancja zbliża ludzi – PukPukKto w przedszkolu na Kossaka

Niepełnosprawność, stan ciała i umysłu, jednak taka sama potrzeba czułości, miłości i akceptacji. Tolerancja to wrażliwe spojrzenie i pomoc. To zachowanie miejsca w grupie i społeczeństwie. Wreszcie zrozumienie i współczująca obecność.

Wykorzystaliśmy dziś książki:
Silvia Serreli Lena. Dlaczego oni się z niego śmieją?
Eliza Piotrowska Żółte kółka. Mam na imię In(n)a
Paola Viezzer Jesteśmy wyjątkowi. Bajki, które pomagają dzieciom zrozumieć chorych rówieśników.