Para-buch! Książka w ruch!

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego, edukacyjnego projektu pn: Para-buch! Książka w ruch!”. Bedzie ów projekt realizowany od października 2019 do maja 2020. To nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Edycję pilotażową projektu „Para-buch! Książka w ruch!” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung. Więcej o projekcie na stronie: http://parabuch.org/
W ramach realizacji projektu zapraszamy na zajęcia poniedziałkowe, godzina 18.30, jak również poranne, te przeznaczone bardziej dla grup zorganizowanych. Zajęcia oparte będą o wybrane książki popularnonaukowe.
Pierwszą datę w terminarzu zabiera: 14 październik (poniedziałek) godzina 18.30. W kolorowym zielniku. Spotkanie opracowane w oparciu o Zielniki Henryka Grabarczyka Wydawnictwa Arkady. Zajęcia poprowadzi Kasia Puchalska, zielarz fitoterapeuta, architekt krajobrazu, terapeuta zajęciowy. Zapisy w Domu Nauki i Sztuki, tel. 22 789 22 84.
ZAPRASZAMY!