Latarka – reaktywacja

Po krótkiej przerwie znów się spotykamy na warsztatach z cyklu Latarka, oczywiście z obowiązkowymi latarkami. Tego dnia poznaliśmy tekst o mikrobach Nie liż tej książki* Idan Ben-Barak i Julian Frost oraz historię pewnych niedobrych chorobotwórczych bakterii Piotra Haraszewskiego o tytule Te okropne bakterie. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy małym kosmosem dla milionów bakterii, razem w naszym organizmie mieści się ich aż dwa kilogramy.


Wiele z nich żyje z nami w wielkiej przyjaźni, nie wolno im jednak przeszkadzać, bo wówczas staną się groźne. Ważna jest dieta, higiena, styl życia. W super oku mikroskopu widzieliśmy przygotowane próbki. Pyłek z pręcików kwiatowych, nitki mchu, strukturę liści dębu i czeremchy, wodę ze Świdra i rozlewiska odciętego od płynącej wody. Towarzyszyły nam owady: pszczoła, mucha, ważka i obywatel straszak, czyli przedziwny patyczak. Straszaki ze sznurka też robiliśmy. Następnym razem spotkamy się, by dowiedzieć się więcej niż wiemy o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia.