Historia Polski w legendzie – spotkanie 2

Spotkanie z pracowitymi i cudownie rozśpiewanymi Mrówkami z NP Szczęśliwe Dzieci.