Piękno jest wszędzie

Piękno jest wszędzie, a można je znaleźć w malarstwie, rzeźbie – nawet tej z piasku i lodu, prozie i poezji, muzyce, modzie, architekturze. W przyrodzie, pogodzie i codziennych czynnościach. Piękno jest w sztuce filmowej, wspomnieniach i uczuciach. Najwięcej najszlachetniejszego piękna należy jednak szukać w nas samych. W pięknych uczynkach, dobroci, współczuciu, prawdzie … O czym rozmawialiśmy z grupą przedszkolną SP nr 1.