Polesie. Łużyce i okolice oraz Miejsca Pamięci Narodowej Otwocka i okolic Pawła Ajdackiego

Z miłości do prawdy i historii, z pamięci o przeszłych latach i przyszłych pokoleniach, powstają dzieła opiewające nasz region, jego dzieje, turystyczne walory i twórcze ludzkie pasje oraz życiorysy. Jednym z kilku wybitnych autorów poświęcających swój czas na zgłębianie tej materii właśnie, jest niewątpliwie Pan Paweł Ajdacki.

Dział Regionalny w naszej Bibliotece wzbogacony o woluminy spod jego doskonałego pióra i oka, staje się dla naszych Czytelników coraz bardziej atrakcyjny. Dzięki temu możemy ustawicznie wspomagać kształcenie młodych ludzi w zakresie studiów regionalnych, a także wspierać starsze pokolenia w poszukiwaniu wiedzy na temat miejsc, rodów i historii naszej małej ojczyzny.

Dziękujemy za kolejne dwa tytuły, którymi autor nas wspaniałomyślnie obdarzył: Polesie. Łużyce i okolice oraz Miejsca Pamięci Narodowej Otwocka i okolic. Mamy nadzieję, że powstaną kolejne, na które już dziś czekamy