Powstanie Styczniowe w zbiorach naszej Biblioteki

Czerwony pułkownik 1829-1863. Rzecz o Marcinie Borelowskim “Lelewelu”, Jan Maria Gisges
Dereszewicze 1863, Stefan Kieniewicz
Dwie drogi – o powstaniu styczniowym, Paweł Jasienica
Generał Ludwik Mierosławski 1814-1878, Lech Chmiel

 • Generał Marian Langiewicz 1827-1887, Stanisław Myśliborski-Wołowski
 • Generał Walery Wróblewski 1836-1908,Wiesław Solecki
 • Jarosław Dąbrowski 1836-1871, Jerzy Zdrada
 • Powstanie Styczniowe, Stefan Kieniewicz
 • Rok 1863 pod znakiem Orła i Pogoni, Bogdan Jagiełło
 • Rok 1863, Józef Piłsudski
 • Warszawa w powstaniu styczniowym, Stefan Kieniewicz
 • Traugutt, Stanisław Strump Wojtkiewicz
 • Powstanie Styczniowe, Stanisław Strump Wojtkiewicz
 • Trzy powstania narodowe, Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski
 • Dziecię Starego Miasta: obrazek narysowany z natury, Józef Ignacy Kraszewski
 • Dziedzictwo, Zofia Kossak
 • Piąty akt, Jan Dobraczyński
 • Pożary i zgliszcza: powieść na tle powstania styczniowego, Maria Rodziewiczówna
 • Wierna rzeka, Stefan Żeromski
 • Nad Niemnem, Eliza Orzeszkowa
 • Kontredans kujawski, Teresa Bojarska
 • Spisek, Władysław Terlecki
 • Krótka noc, Władysław Terlecki
 • Twarze 1863, Władysław Terlecki