O króliczku, który chciał mieć czerwone skrzydełka (Wanda Pini)

Opowieść o znudzonym swym wyglądem króliczku pozwoliła nam wysnuć wniosek, że nie zawsze to, co mają inni,  jest dobre dla nas. Przygoda króliczka zaowocowała inspiracjami plastycznymi, które przy wykorzystaniu olejowych kredek pastelowych, dzieci przygotowały najpiękniej jak potrafią. To było nasz czwarte i ostatnie spotkanie.