Grała górnicza orkiestra

Powiększ obraz

Jeszcze o św. Barbarze. Piękna postać i piękne święto, któremu patronuje.
Druga grupa Józefinek była z nami. Prezentujemy to, co przygotowały na zajęciach.