Ewa Ostrowska, autorka książek dla dorosłych, dzieci i młodzieży

Powiększ obraz

Urodziła się 24 grudnia 1938 roku w Nowej Wilejce koło Wilna. Po skończeniu socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oddała się pisarstwu. Jej książki, bogate psychologicznie, podejmowały tematykę społeczno-obyczajową, obyczajową i psychologiczną. We wszystkich książkach autorka budowała szczegółowe portrety psychologiczne kobiet, dziewcząt dojrzewających do samodzielności i wielobarwne obrazy skomplikowanych sytuacji rodzinnych.

Dużo w jej książkach refleksji, niewiary w możliwość porozumiewania się ludzi, pesymizmu, co zapewne wynika z osobistych doświadczeń autorki. Proza Ostrowskiej jest wierna rzeczywistości i przekonaniom autorki oraz wnikliwym obserwacjom, jakie gromadziła w swej pamięci.
Zmarła 12 lipca 2012 roku w Wierzbinach.