Rok 2012 – rokiem trzech poetów

Powiększ obraz

Władysław Sebyła (1902-1940) – poeta, krytyk, malarz oraz muzyk. Ściśle związany z ruchem religijnym. Wspaniały autor niestety niewielu utworów lirycznych poezji polskiej XX wieku. Jego poezja nawiązywała do liryki romantyzmu, szczególnie twórczości K.C.Norwida. Zginął w Charkowie w roku 1940, zastrzelony przez NKWD.

Zygmunt Krasiński (1812-1859) – wspaniały twórca romantyczny, poeta, prozaik, dramatopisarz i filozof. Jeden z trzech wieszczów narodowych. W Twórczości bardzo silnie odwoływał się do Boga i wiary. Marzył o odrodzeniu Polski, o jej „zmartwychwstaniu” i głęboko wierzył, że dzięki niepokonanej wierze będzie to możliwe. W siedzibie rodu poety mieści się Muzeum Romantyzmu. W pobliżu znajduje się jedyny w Polsce pomnik poety.

Władysław Broniewski
(1897-1962) – poeta i tłumacz, autor zachwycających wierszy o Mazowszu. Postać wzbudzająca kontrowersje, tragiczna. Legionista, komunista bez przynależności do partii, więzień Łubianki, żołnierz armii Andersa, zwolennik rewolucyjnych idei i jeden z najważniejszych poetów Polski powojennej. Pisał w tonacji polityczno-propagandowej, z czasem bardziej osobiście i refleksyjnie. Po śmierci swojej córki Joanny, popadł w głęboką depresję, spod jego pióra wyszedł wówczas cykl wierszy porównywany często z „Trenami” Jana Kochanowskiego.