Václav Havel – Opera żebracza

Opowieść o świecie, w którym wygrywa ten, kto bardziej przekonująco kłamie. Kto w każdej sytuacji ma inny pogląd na świat i różne przekonania, w zależności nie od prawdy, lecz od własnych korzyści. Dramat tak bardzo nielubiany przez władze komunistyczne Czechosłowacji, spowodował zejście sztuki do podziemi, gdzie miał liczną widownię. Dzieło jest swobodną interpretacją V.Havla na temat The Beggar’s Opera Gaya i Pepuscha z 1728 r.