Nowości przyrodnicze Wydawnictwa Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Powiększ obrazNad Świdrem. Jeż

Wszystkie stworzenia na ziemi są wyjątkowe i niepowtarzalne. Każde z nich ma unikatowe barwy, charakter, cykl życia. Każde jest złożonością doświadczeń, które zmieniają i udoskonalają przystosowanie do zmieniających się warunków. Nie wszystko jesteśmy w stanie dostrzec, bo świat przyrody skrywa przed nami wiele tajemnic. Jednak wielu z nas cechuje cierpliwość i zamiłowanie do obserwacji, dzięki czemu jesteśmy w posiadaniu ogromnej wiedzy na temat flory i fauny naszego regionu.
Wokół nas codzienne i niecodzienne spotkania z bogactwem ptactwa, owadów, zwierząt futerkowych, płazów i gadów na tle bogatej i różnorodnej szaty roślinnej. Wystarczy uważne spojrzenie, kilka wskazówek i odrobina czasu.

Nasze zbiory wzbogaciły w ostatnim czasie wydawnictwa Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Wśród nich pozycje dla wtajemniczonych, czyli prace badawcze: Czynna ochrona wybranych zwierząt w MPK oraz Ochrona wybranych gatunków zwierząt wodnych w Kozienickim PK pod red. Witolda Strużyńskiego, Reintrodukcja pazia żeglarza i pazia królowej w MPK oraz Reintrodukcja traszki grzebieniastej w Chojnowskim PK i Mazowieckim PK im. Czesława Łaszka (broszury), także pierwszy egzemplarz czasopisma przyrodniczego Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego i Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych „Kulon”, a mamy nadzieję mieć ich więcej. O bieżących sprawach można przeczytać w kwartalniku „Parki Krajobrazowe Mazowsza”, który zagości na stałe w naszych zbiorach regionalnych dzięki uprzejmości Redakcji MZPK z Otwocka, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Z przewodników Sławomira Wasika możemy dowiedzieć się bardzo wiele o zwyczajach, gatunkach i wyglądzie płazów, gadów oraz ptaków MZPK. Dodatkowym walorem jest piękny, dowcipny i bogaty język jakim posługuje się autor. Czasem poważnie, czasem dowcipnie i swojsko opowiada o tym, co właściwie wiemy, ale wplata w to tyle uczucia i pasji, że trudno oderwać się od lektury. W monografii Chojnowskiego PK (wersja dwujęzyczna) naszymi umysłami zawładnie ogromna i szczegółowa wiedza na temat tytułowego parku. W książce: położenie geograficzno-przyrodnicze ChPK, lasy – gatunki drzew, walory krajobrazowe oraz  bogactwo świata roślin i zwierząt. Dla naszych doznań wzrokowych perełką będą na pewno albumy: Mazowiecki, Chojnowski i Brudzeński Park Krajobrazowy oraz Ptaki Brudzeńskiego PK. Dla nauczycieli polecamy Skrypt do zajęć przyrodniczych, a miłośnikom muzyki Fryderyka Chopina Przewodnik po przyrodzie krainy Chopina Ewy Dżygi – Wyd. Kampinowskiego PK. Zapraszamy do niewątpliwie ciekawej lektury !