Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka

Janusz Korczak urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku. Wątpliwość co do roku wynika z braku urzędowego dokumentu potwierdzającego lub wykluczającego jeden z nich. Podobnie jest z datą śmierci. Zginął prawdopodobnie w Treblince, w jednym z hitlerowskich obozów zagłady.

Pewnym jest, że 5 sierpnia 1942 roku wraz z dziećmi i personelem Domu Sierot załadowano go do transportu odchodzącego z Dworca Gdańskiego w Warszawie w kierunku obozu Treblinka II. Janusz Korczak był z dziećmi, które kochał i uczynił to dobrowolnie. Nie ma jednak potrzeby by ta piękna i odważna decyzja Korczka przesłoniła całe jego życie, którego wszakże stała się puentą. Janusz Korczak pozostawił po sobie wspomnienie swych osiągnięć literackich, które do dziś nie utraciły swej literackiej urody i są niezmiennie aktualne. W pedagogice pozostawił swój ślad poprzez koncepcje wychowawcze, ku którym każdy pedagog do dziś się skłania oraz rzesze, dziś już niemłodych wychowanków, którym pomógł stać się wartościowymi ludźmi.

Pamiętnik Blumki Iwony Chmielewskiej, Wydawnictwa Media Rodzina

„Jej pamiętnik nie jest gruby, ale czasem z grubej książki – tak przynajmniej twierdził Pan Doktor – »nic się człowiek nie dowie nowego, a z cienkiej książki dużo«. Z tego pamiętnika czytelnik dowie się nie tylko o życiu w Domu Sierot, ale i o tym, jak kochać dziecko. Autorka książki w słowie i obrazie łączy wiele wątków swej opowieści, miesza jak farby, fikcję i fakty, a wszystko po to, aby użyczyć twarzy dzieciom, których tragiczny los upamiętnia dziś szereg liter wyryty w granicie”. ( z okładki książki)

Korczak: próba biografii Joanny Olczak-Ronikier

Historia chłopca szukającego swojej drogi, początkującego lekarza i społecznika idącego w ślady ojca, pedagoga głoszącego śmiałe, nowatorskie teorie, wieloletniego kierownika słynnego Domu Sierot – internatu dla dzieci żydowskich i współpracownika Naszego Domu – internatu dla dzieci polskich, a jednocześnie znakomitego pisarza.

Pamiętnik Blumki Iwony Chmielewskiej, Wydawnictwa Media Rodzina

„Jej pamiętnik nie jest gruby, ale czasem z grubej książki – tak przynajmniej twierdził Pan Doktor – »nic się człowiek nie dowie nowego, a z cienkiej książki dużo«. Z tego pamiętnika czytelnik dowie się nie tylko o życiu w Domu Sierot, ale i o tym, jak kochać dziecko. Autorka książki w słowie i obrazie łączy wiele wątków swej opowieści, miesza jak farby, fikcję i fakty, a wszystko po to, aby użyczyć twarzy dzieciom, których tragiczny los upamiętnia dziś szereg liter wyryty w granicie”. ( z okładki książki)

Korczak: próba biografii Joanny Olczak-Ronikier

Historia chłopca szukającego swojej drogi, początkującego lekarza i społecznika idącego w ślady ojca, pedagoga głoszącego śmiałe, nowatorskie teorie, wieloletniego kierownika słynnego Domu Sierot – internatu dla dzieci żydowskich i współpracownika Naszego Domu – internatu dla dzieci polskich, a jednocześnie znakomitego pisarza.