Czesław Miłosz w roku Miłosza

Można się zastanawiać jak oceniać postać Miłosza oraz czemu przyporządkować jego twórczość. Są tacy, którzy klasyfikują go w szeregu wielkich i najlepszych. Takich, którym udało się przeżyć czasy trudne i poprzez splątane wierszem słowa dążyć ku nadziei. Jego życiem jak pamiętnikiem minionego czasu mogą posłużyć się historycy i badacze dziejów. Widział, przeżył i uczestniczył w tak wielu wydarzeniach, począwszy od zamętu pierwszej wojny światowej, po rewolucyjny zryw Rosjan, Holocaust, koszmar II wojny światowej, aż do czasów współczesnych.

Uniknął wielu klęsk, przeżył wrogów, zagubienie w braku odwagi, zaprzedanie duszy diabłu – czego nigdy mu nie wybaczono. A może nie oceniać? Może zagłębić się w lekturze by zwyczajnie wiedzieć więcej. O człowieku, epoce, szerokim świecie i poezji. Zapraszamy do naszej Biblioteki po wydarzenie Roku Miłosza, Książkę Miłosz. Biografia autorstwa Andrzeja Franaszka.
Andrzej Franaszek zbierał materiały do tej biografii przez ponad dziesięć lat. Czynił to w Polsce, we Francji, na Litwie i w Ameryce. Dotarł do tych wszystkich, którzy mogli cokolwiek o nim pamiętać. Drążył teki w archiwach w Polsce i na świecie. Nie pomija niczego, nie ocenia, jak prawdziwy i rzetelny biograf, podaje fakty, kreśli wierny obraz postaci, przedstawia ludzi i czasy im współczesne. Zapraszamy do obszernej (954 str.), ale jakże ciekawej, opatrzonej fotografią, lektury.