Apel do mieszkańców i miłośników Józefowa

Rozbudowujemy dział regionalny w naszej Bibliotece. Gromadzimy w nim prace naszych rodzimych twórców, tematycznie związane z różnymi dziedzinami życia i w różnej formie, gromadzimy i opracowujemy materiały różne: od książki, po folder, plakaty, pocztówki, czy zdjęcia. Wszystkie dotyczą miasta, powiatu, województwa – naszej Małej Ojczyzny.
Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych naszym wspólnym dobrem i jego historią o podzielenie się materiałami będącymi w Państwa posiadaniu, bądź Państwa autorstwa, powierzenie ich nam, a my obiecujemy, że skrzętnie je opracujemy i będziemy udostępniać zainteresowanym użytkownikom, na zasadach obowiązujących w Bibliotece i w zgodzie z Państwa życzeniem.