Gwiazdobranie 2009

Nasz udział w Gwiazdobraniu, tym razem w Gimnazjum nr w Józefowie, ponownie zyskał niespodziewane efekty. Nie zawiedli oczywiście nasi czytelnicy, przychodzili tłumnie i z czarującym uśmiechem kupowali nasze losy. Zebraliśmy 400 zł. Cały dochód przekazaliśmy organizatorom imprezy. Akcji towarzyszyła urocza, świąteczna atmosfera, pełna uśmiechu, zachwytów i jedności, jaka towarzyszy zawsze tym, którzy jednoczą siły, by osiągnąć wspólny cel – pomoc bliźnim. Dyżur tym razem pełniły nasze koleżanki z Filii w Michalinie: Ewa Modzelewska i Danuta Piotrowska.
Gratulujemy organizatorom pomysłu a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!