Miejska Biblioteka Publiczna – W stronę baśni

Józefów to piękne, rozwijające się miasto, którego korzenie sięgają wielu wieków wstecz. W naszym realnym świecie zabrakło nam jednak nutki magii, legendy, baśni. Postanowiliśmy zapełnić te lukę. I tak zrodził się pomysł wydania baśni o mieście Józefów.

Staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Renata Piątkowska – znana, ceniona i nagradzana autorka książek dla dzieci i młodzieży napisała tekst, który nosi tytuł „O Józefowie baśń wam opowiem”, ilustracje wykonała pani Małgorzata Froń – nauczyciel i wychowawca szkoły Podstawowej nr 2 w Michalinie, korekty dokonała pani Jolanta Smuniewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie, inspektor Kuratorium Oświaty i Wychowania, nad składem pracuje pani Katarzyna Marcinkiewicz, realizacją projektu zajmuje się Mariola Ładna – pracownik Biblioteki. Fundusze na honoraria autorskie pozyskaliśmy dzięki życzliwości Burmistrza Miasta Józefowa Stanisława Kruszewskiego. Wydruk zrealizujemy dzięki funduszowi, który powstaje z sympatii do projektu, a pochodzi od życzliwych i szczodrych sponsorów. Firma STUDNIE Jarosław Wołyński rozpoczęła ten proces jako pierwsza – za co serdecznie dziękujemy! Patronat medialny na projektem objął tygodnik „Linia otwocka”. Promocję książki planujemy zrealizować przy okazji obchodów imienin miasta Józefowa, które corocznie odbywają się w marcu.