Laura Łącz ponownie z nami

Tym razem panią Laurę zaprosiliśmy na spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Józefowie.
Spotkanie odbyło się tamże, w przemiłej atmosferze i z wielkim zaciekawieniem młodych uczestników, czego właściwie byliśmy pewni, bowiem już wcześniej poznaliśmy panią Laurę.
Gościa i zebranych powitały: Ewa Modzelewska – organizator spotkania oraz Anna Gruba – nauczyciel SP nr 2. Autorka czytała fragmenty wybranych książek, wszyscy słuchali w skupieniu, potem nastąpiła lawina pytań i odpowiedzi, towarzyszył temu „szumiący las rąk w górze”. Mamy nadzieję, że spotkanie pozostanie w miłych wspomnieniach wszystkich uczestników.