Wieści z Filii w Michalinie: “Przygody krasnala Hałabały”

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci najmłodszych to bardzo ważny element wychowania. Dlatego o każdej porze i w każdej chwili po prostu czytajmy dzieciom. 29 listopada 2008 roku w naszej Filii odbyło się kolejne spotkanie z maluchami. Tym razem naszym bohaterem był krasnal Hałabała i jego leśni przyjaciele. Zajmująca opowieść o ich jesiennych zwyczajach przybliżyła dzieciom obraz otaczającej je przyrody. Krasnal okazał się być doskonałym modelem do rysowania, prace dzieci ozdobiły małą biblioteczną galeryjkę.