Promocja czytelnictwa i jego efekty

Pierwsze lata XXI wieku sprzyjają ożywionej dyskusji wokół spraw związanych z osobą dziecka, jego potrzebami i charakterystyką współczesnego dzieciństwa. Zasadnicze pytanie dotyczy warunków jakie jesteśmy w stanie stworzyć, by połączyć dziecko i młodzież ze współczesną kulturą, zapewnić im w niej uczestnictwo, a zwłaszcza zadbać o jakość spotkań z kulturą i sztuką oraz jej twórcami.

Dla nas bibliotekarzy czynnikiem wiążącym jest dostępność literatury zaspokajającej wszelakie kulturalne potrzeby dzieci i młodzieży, otwierającej na świat, sprzyjającej rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu. Literatura może być różna, właściwy dobór i umiejętne prezentowanie tego ogólnospołecznego dobra jakim jest książka, pozwala obserwować coraz pełniejszą wiedzę na jej temat, świadomy wybór, a także wzrost wypożyczeń i liczby czytelników, zwłaszcza tych najmłodszych. Czytanie stało się modne, w tym najlepszym ze znaczeń.

W bieżącym roku szkolnym 2007/2008 po raz pierwszy postanowiliśmy nagrodzić dzieci i młodzież, u których odnotowaliśmy najwięcej wypożyczonych i przeczytanych książek. Nagrody w postaci literatury popularnonaukowej oraz dyplomów otrzymają:

 

Kategoria klas I-III                                             Kategoria klas IV-VI

 I miejsce – Adam Gorajek SP nr 1                        I miejsce – Karolina Piechna SP nr 1

II miejsce – Tomasz Gromadka SP nr 2                II miejsce – Anna Gorajek SP nr 1

III miejsce – Daniel Cienkowski SP nr 2              III miejsce – Aneta Marczak SP nr 1

IV miejsce – Krzysztof Wnuk SP nr 1                  IV miejsce – Paulina Murzyn SP nr 1

Kategoria klas gimnazjalnych

I miejsce – Klaudia Prządka Gimn. Nr 1 w Józefowie

II miejsce – Justyna Nowak Zespół Szkół im. Św. Rodziny w Świdrze

III miejsce równorzędnie – Paulina Jankowska Gimn. nr 1 w Józefowie, Karolina Jankowska Gimn. nr 1 w Józefowie

Serdecznie wszystkim gratulujemy, życzymy dalszych, doskonałych literackich wyborów. Nagrody przekażemy do bibliotek szkolnych