Posypały się listeczki dookoła…

Scenariusz zajęć jesiennych – świetlica
Temat: Posypały się listeczki dookoła …
Cel główny – Integracja i współpraca w grupie.

Cele operacyjne:
 1. Zaspokojenie potrzeby ruchu w sposób kontrolowany.
 2. Skupienie uwagi na celu i przedmiocie.
 3. Tworzenie radosnej atmosfery sprzyjającej zaangażowaniu dzieci w pracę i zabawę.
 4. Utrwalanie wiadomości o jesieni – drzewa, owoce, krajobraz jesienny.
 5. Wspomaganie uważnego słuchania i jasnego wypowiadania się.
Przebieg zajęć:
 1. Powitanie – zabawa w poznawanie imion, „Proszę poczęstuj się…”.
 2. Wysłuchanie odgłosów przyrody (płyta CD), kapturek myśliciela (Denison). Wypowiedzi dzieci „gdy myślę o jesieni to…”.
 3. Odgadywanie nazw drzew i ich podpisywanie, wykonanie mapy prawidłowych odpowiedzi.
 4. Łańcuszek ruchu – zabawa z wykorzystaniem ruchu naprzemiennego, demonstracja i naśladowanie.
 5. Grupowy obrazek – rysowanie drzew, liści i innych elementów kojarzących się z jesienią.
 6. Zabawa z jabłkiem i piłką: podawanie piłki stopami, taniec w parach z utrzymaniem jabłka między głowami partnerów, naprzemienne wyklaskiwanie rytmu o dłonie własne i partnera, podawanie piłki w zaciśniętym kręgu łokciami, kolanami, toczenie jabłka wokół talii z zamkniętymi oczami.
 7. Tańcowały dwa Michały – zabawy paluszkowe.
 8. Zabawy w parach wg metody Weroniki Sherborne – dzieci-misie ćwiczą w parach. Ćwiczenia przy muzyce. Pary obok siebie-kołysanka. Pary naprzeciwko siebie-rozciąganie, wstawanie.