Twórca w mediach – spotkanie autorskie z Bogdanem Rymanowskim

Twórca w mediach – spotkanie autorskie z Bogdanem Rymanowskim, dziennikarzem telewizyjnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, laureatem tegorocznej Nagrody im. Dariusza Fikusa, przyznawanej przez Redakcję Dziennika Rzeczpospolita, w kategorii Człowiek w mediach.

Spotkanie organizowane przez naszą Bibliotekę odbyło się 25 września 2007 roku w pięknej auli Gimnazjum nr 1 w Józefowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy szkół naszego miasta: Gimnazjum nr 1 oraz Liceum Katolickiego im. Św. Pawła z Tarsu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na spotkaniu obecni byli także pracownicy i współorganizatorzy spotkania z Biblioteki gimnazjum, zainteresowani uczniowie oraz ich opiekunowie, nauczyciele przedmiotowi i wychowawcy.
Bogdan Rymanowski, jeden z najbardziej doświadczonych dziennikarzy. Prowadził trudne i pełne niewygodnych pytań rozmowy z politykami na falach Radia RMF FM, Plus, w telewizyjnym Pulsie dnia i Kropce nad i. Współtworzył program informacyjny Wydarzenia. Był prezenterem w Faktach TVN. Obecnie jest autorem magazynu 24godziny (TVN-24), zaś w niedzielne przedpołudnia prowadzi program autorski o charakterze debaty politycznej Kawa na ławę. Nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazała się książka Towarzystwo Lwa Rywina, której jest współautorem. Przedstawia ona dziennikarski zapis śledztwa odsłaniającego kulisy wielkiej polityki. Rok 2005 przyniósł mu nagrodę Gentelmana roku.
Na zakończenie spotkania ogłoszono konkurs na najciekawszą relację dziennikarską z przebiegu spotkania. Na zwycięzców czekają nagrody książkowe oraz publikacja wyróżnionych prac na łamach prasy regionalnej. Informacje o wynikach konkursu zamieścimy 15 października 2007 roku.